ADAM AUDIO SUB2100

$11,000.00

Adam audio t7v  & Adam audio t8v ឧបករណ៍បំពងសំឡេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក
សារៈសំខាន់ចំពោះកម្រិតសំឡេងនៃ woofer នេះគឺឧបករណ៍បំពងសំឡេង 6 អ៊ីញដ៏ធំសម្បើម។ Monkey Banana Turbo8 Red
បំពាក់ដោយឧបករណ៍បំពងសំឡេងនេះ Sub2100 មានសមត្ថភាពឈានដល់ SPLs
ខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រេកង់ទាបបំផុតដែលអាចយល់បានដោយត្រចៀកមនុស្ស។ នៅគ្រប់កម្រិត Sub2100
បង្កើតស្តង់ដារថ្មីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា subwoofer ។

Adam Audio