សូមណែនាំពីខ្ញុំ MINCHU SOUND Cambodia

– ខ្ញុំជាតន្ត្រីករ

– ជាអ្នកនិពន្ធភ្លេង

– អ្នកផលិតភ្លេង យើងអាចលេងឧបករណ៍ភ្លេងទំនើប និងប្រពៃណីទាំងអស់។

 Minchu Sound បាននៅក្នុងអាជីវកម្មអូឌីយ៉ូអស់រយៈពេល 18 ឆ្នាំហើយបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើន។

 ដោយចាប់ផ្តើមពីបុរសដែលមានដៃទទេពីរ លក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅតាមដងផ្លូវ បន្ទាប់ពី 2 ឆ្នាំខ្ញុំបានបើកហាងអូឌីយ៉ូ និងអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ Minchu Sound ចង់នាំយកនូវតម្លៃ