( ការធានាពីក្រុមហ៊ុន )

ប្រសិនបើប្រើស្របតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត និងសម្រាប់តែផលិតផលដែលដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬនៅក្រៅប្រទេស។ ការធានាផ្នែក និងកម្លាំងពលកម្មលើអេក្រង់ និងគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់សម្រាប់រយៈពេល (1) ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទិញដំបូងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់នោះ។ ផលិតផលដែលទិញពីអ្នកចែកចាយស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា

  សម្រាប់ទំនិញដែលបានទិញនៅក្រៅប្រទេស សូមទាក់ទងទៅកន្លែងដែលបានទិញ ឬអ្នកចែកចាយក្នុងស្រុករបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការធានា។

Minchu Sound ធានានូវគ្រឿងបន្លាស់ និងកម្លាំងពលកម្មនៃកាសស្តាប់ត្រចៀក និងឧបករណ៍អូឌីយ៉ូកុំព្យូទ័រទាំងអស់ រួមទាំងឧបករណ៍កែបន្ទប់ សម្រាប់រយៈពេលមួយ (1) ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទិញដើម។ ផ្នែកដែលមានបញ្ហានឹងត្រូវបានជួសជុលក្រោមការធានានេះ នៅពេលដែលមានពិការភាពកើតឡើងកំឡុងពេលដំឡើង និងប្រើប្រាស់ធម្មតា។

ការធានានេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះការជួសជុលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា 

 

និងការផ្លាស់ប្តូរដែលចាំបាច់ដោយសារតែគ្រឿងបន្លាស់ ឬសម្ភារៈដែលមានបញ្ហា

រាល់ការប្រើប្រាស់ខុស ការធ្វេសប្រហែស គ្រោះថ្នាក់ ការខូចខាតដោយសារការដឹកជញ្ជូន ឬការជួសជុលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត យើងខ្ញុំនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាតាំងនេះឡើយ ។

លើកលែងតែមានក្នុងនេះ MINCHU SOUND មិនធ្វើតំណាង ឬការធានាទេ ទោះជាបង្ហាញ ឬដោយបង្កប់ន័យ រួមទាំងការធានាណាមួយនៃភាពអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ឬសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ។ ទាំងអស់ត្រូវបានលើកលែង និងបដិសេធយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយនៃផលិតផល MINCHU SOUND .

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ Minchu Sound នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតពិសេស ចៃដន្យ ផលវិបាក ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬដោយប្រយោល រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យនោះទេ។

  នៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹង MINCHU SOUND ថាតើសម្រាប់ការរំលោភលើលក្ខន្តិកៈ កិច្ចសន្យា ឬទ្រឹស្ដីច្បាប់ណាមួយក៏ដោយ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ Minchu Sound លើសពីចំនួនសរុបដែលអ្នកទិញបង់ឱ្យភ្នាក់ងារ ឬអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាត។ សម្រាប់ផលិតផលដែលផ្តល់នូវការទាមទារមូលដ្ឋាន។

រដ្ឋ និងប្រទេសមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកចេញ ឬការកំណត់នៃការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬជាលទ្ធផលទេ ដូច្នេះការកំណត់ ឬការបដិសេធខាងលើមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកបានទេ។

ការធានានេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ ហើយអ្នកក៏អាចមានសិទ្ធិផ្សេងទៀតផងដែរ ដែលប្រែប្រួលពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយ។ ការធានានេះអនុវត្តចំពោះតែផលិតផល MINCHU SOUND ដែលមានផ្ទាំងធានាដែលទិញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ពីអ្នកចែកចាយ Minchu Sound ដែលមានការអនុញ្ញាត។